E. OPERASI ALJABAR BEBERAPA FUNGSI

Operasi aljabar beberapa fungsi dibawah ini melibatkan operasi + , - , × , ÷ .

Misalkan f ( x ) dan h ( x ) adalah dua buah fungsi yang terdef inisi pada domain D f , dan D h , maka

  • f + h x = f x + h ( x ) dengan domain D f + h = D f D h

  • f - h x = f x - h ( x ) dengan domain D f - h = D f D h

  • f × h x = f x × h ( x ) dengan domain D f × h = D f D h

  • f h x = f x h ( x ) , h ( x ) 0 , dengan domain D f h = D f D h



Sebagai contoh :

1.

Jika f x = x + 2 , dan g x = 2 x , maka tentukan

a. D f

b. D g

c. f + g x

d. D f + g

Lihat Penyelesaian

2.

Jika f x = log x + 2 4 , dan h x = log x - 3 2 , maka tentukan

a. D f

b. D h

c. f - h x

d. D f - h

Lihat Penyelesaian

3.

Diketahui x = x 2 + 2 x , dan g x = 1 x + 2 , maka tentukan

a . f × g x

b . f g x

c. D f × g

d. D f g

Lihat Penyelesaian