K. PERSAMAAN GARIS SINGGUNG PERSEKUTUAN DUA LINGKARAN

Persamaan Lingkaran

Pada gambar di samping, AB adalah garis singgung persekutuan luarnya.

Panjang AB=A'P1

Pada segitiga A'P1P2 didapat

P 1 P 2 = AB 2 + r 2 - r 1 2

Persamaan Lingkaran

Pada gambar di samping, AB adalah garis singgung persekutuan dalamnya.

Panjang AB=A'P2

Pada segitiga A'P1P2 didapat

P 1 P 2 = AB 2 + r 2 + r 1 2