F. PENJABARAN BINOM

Penjabaran binom adalah penjabaran bentuk pemangkatan dari dua buah bilangan.

a + b 2 = a 2 + 2 ab + b 2

a + b 3 = a 3 + 3 a 2 b + 3 ab 2 + b 3

a + b 4 = a 4 + 4 a 3 b + 6 a 2 b 2 + 4 ab 3 + b 4

a + b n = i = 0 n C i n . a n - i . b iSebagai contoh :

1.

Tentukan hasil dari 2 x - 3 5


Lihat Penyelesaian
2.

Tentukan koefisien x 2 pada 2 x - 3 5 ?


Lihat Penyelesaian

(Materi selanjutnya di bahas di bab PENJABARAN BINOM)