A. PENGERTIAN BENTUK AKAR

Bentuk akar adalah penulisan lain dari bentuk pangkat, dimana a n identik dengan a 1n .

Untuk n = 2 atau a 2 , cukup ditulis a .

Penyederhanaan bentuk akar :

a n n = a   dan   a n b n = a b n


Sebagai contoh :

1.

Bentuk-bentuk dibawah ini mana yang merupakan bentuk akar dan mana yang bukan bentuk akar (bilangan rasional) ?

a. 9

c. 343 3

e. 64 4

b. 48

d. 2000 3

f. 16 4

Lihat Penyelesaian
2.

Tuliskan bentuk-bentuk dibawah ini dalam bentuk akar

a. x 12

c. y 32

e. k -12

b. x 23

d. y 52

f. k -43

Lihat Penyelesaian
3.

Sederhanakan bentuk-bentuk akar dibawah ini

a. 20000

c. 0,04

e. 0,002048

b. 7500

d. 0,0729

f. 128

Lihat Penyelesaian
4.

Sederhanakan bentuk-bentuk akar dibawah ini

a. 216 3

c. 243 5

e. 2000 3

b. 256 4

d. 0,054 3

f. 640 7

Lihat Penyelesaian
5.

Urutkan dari yang paling besar untuk bilangan-bilangan di bawah ini?

a. 5 5 , 8 2 , 2 30 , dan 4 7

b. 3 , 5 3 , 8 4 , dan 28 6

Lihat Penyelesaian