K. INTEGRAL FUNGSI GANJIL DAN FUNGSI GENAP

Definisi :

1. f x dikatakan fungsi ganjil apabila f - x = - f ( x )

2. f x dikatakan fungsi ganjil apabila f - x = f ( x )

Sebagai contoh :

1.

Periksa jenis-jenis fungsi di bawah ini

a. f x = sin x

b. f x = cos x

c. f x = sin x + cos x


Lihat Penyelesaian
2.

Periksa jenis-jenis fungsi di bawah ini

a. f x = 2 x 2 + 10

b. f x = x 3 - 11 x

c. f x = x 2 + 2 x + 1


Lihat Penyelesaian

Jika f ( x ) fungsi ganjil maka - a a f ( x ) dx = 0

Jika f ( x ) fungsi genap maka - a a f ( x ) dx = 2 0 a f ( x ) dx

3.

Tentukan hasil integral dari

a. - 8 8 x 2 x 4 + 3 2 dx

b. - π3π3 sin 3 x - tan 2 x dx

Lihat Penyelesaian
4.

Tunjukkan bahwa -55x4+3x2+4dx=205x4+3x2+4dx !


Lihat Penyelesaian
5.

Tentukan hasil dari integral - 7 7 x 7 + 3 x 5 + 2 x 3 + 6 x 2 + 10 x dx ?


Lihat Penyelesaian
6.

Tentukan hasil dari integral - π3π3 sin3x-35 cos 7x+ cos5xdx?


Lihat Penyelesaian