1. PERKALIAN SKALAR DUA BUAH VEKTOR

Perkalian skalar (scalar product) antara dua vektor disebut hasil kali titik (dot product) antara dua buah vektor .


Hasil kali skalar dua buah vektor adalah skalar ( bilangan ) bukan vektor

Definisi : a ¯ b ¯ = a ¯ b ¯ cos θ

cos θ = a ¯ b ¯ a ¯ b ¯

Vektor

dimana θ = ( a ¯ . b ¯   ) artinya θ adalah sudut antara vector a ¯ dan b ¯


TEOREMA :

Jika a ¯ = x a y a z a dan b ¯ = x b y b z b maka a ¯ b ¯ = x a x b + y a y b + z a z b

SIFAT-SIFAT PERKALIAN SKALAR DUA VEKTOR

 1. Bersifat komutatif a ¯ b ¯ = b ¯ a ¯

 2. Bersifat distributif :

  a ¯ b ¯ + c ¯ = a ¯ b ¯ + a ¯ c ¯

  b ¯ + c ¯ a ¯ = b ¯ a ¯ + c ¯ a ¯

AKIBAT :

 1. Jika a ¯     b ¯ ( tegak lurus ) maka a ¯ b ¯ = 0 sebab cos 90 ° = 0

 2. Jika a ¯   / /   b ¯ ( sejajar ) maka a ¯ b - = a ¯ b ¯

  a ¯ b ¯ = a ¯ b ¯ untuk a ¯ searah b ¯

  a ¯ b ¯ = - a ¯ b ¯ untuk a ¯ berlawanan arah dengan b ¯

  Lebih mudah Jika a ¯   / /   b ¯ maka a ¯ = k b ¯ (vektor a ¯   kelipatan vektor b ¯ )

 1. a ¯ a ¯ = a ¯ a ¯ a ¯ 2 = a ¯ a ¯ = a ¯ 2

  a ¯ + b ¯ 2 = a ¯ + b ¯ a ¯ + b ¯

  = a ¯ a ¯ + a ¯ b ¯ + b ¯ a ¯ + b ¯ b ¯

  = a ¯ 2 + 2 a ¯ b ¯ + b ¯ 2

 1. a ¯ . a ¯ 0 , dan a ¯ . a ¯ = 0 Jika dan hanya jika a ¯ = 0

Perhatikan contoh di bawah ini :

 1. Jika a ¯ = 2 3 , dan b ¯ = - 1 4 , maka tentukan hasil dari a ¯ b ¯ !

  Jawab :

  a ¯ b ¯ = 2 3 - 1 4

  = 2 × - 1 + 3 × 4

  = - 2 + 12

  = 10 1. Tentukan cosinus sudut antara vector a ¯ = i ¯ + j ¯ + k ¯ dan b ¯ = 3 i ¯ - 2 j ¯ + 6 k ¯ !

  Jawab :

  Misal α = a ¯ , b ¯

  a ¯ = i ¯ + j ¯ + k ¯ = 1 1 1 a ¯ = 1 2 + 1 2 + 1 2 = 3

  b ¯ = 3 i ¯ - 2 j ¯ + 6 k ¯ = 3 - 2 6 b ¯ = 3 2 + - 2 2 + 6 2 = 7

  a ¯ b ¯ = a ¯ b ¯ cos α

  1 × 3 + 1 × - 2 + 1 × 6 = 3 × 7 cos α

  3 - 2 + 6 = 7 3 cos α

  7 = 7 3 cos α

  cos α = 1 3 1. Jika a ¯ b ¯ = - 1 2 3   a ¯ b ¯ maka tentukan besar sudut vector a ¯ dan b ¯ !

  Jawab :

  Bandingkan a ¯ b ¯ = a ¯ b ¯ cos θ a ¯ b ¯ = - 1 2 3   a ¯ b ¯

  Jelas bahwa cos θ = - 1 2 3

  θ = 150 °   sudut antara dua vector maksimal 180 °

  Jadi besar sudut vector a ¯ dan b ¯ adalah 150 ° 1. Jika vektor u ¯ = 3 x dan v ¯ = - 12 4 saling tegak lurus , maka tentukan nilai !

  Jawab :

  Dua vector saling tegak lurus maka hasil kali skalarnya adalah 0

  u ¯     v ¯ u ¯ v ¯ = 0

  3 x - 12 4 = 0

  3 × - 12 + x × 4 = 0

  - 36 + 4 x = 0

  x = 9 1. Jika vektor p ¯ = 1 4 - 3 dan q ¯ = m - 12 n saling sejajar , maka tentukan nilai m + n !

  Jawab :

  Dua vector saling sejajar maka salah satu vector kelipatan vector yang lain

  p ¯     / /     q ¯ q ¯ = k p ¯

  m - 12 n = k 1 4 - 3

  • - 12 = 4 k didapat k = - 3

  • m = k didapat m = - 3

  • n = - 3 k didapat n = 9

  Jadi m + n = - 3 + 9

  = 6 1. Diketahui a ¯ = 7 , b ¯ = 12 , dan a ¯ + b ¯ = 13 maka tentukan a ¯ - b ¯ !

  Jawab :

  a ¯ + b ¯ 2 = a ¯ 2 + 2 a ¯ b ¯ + b ¯ 2

  13 2 = 7 2 + 2 a ¯ b ¯ + 12 2

  169 = 49 + 2 a ¯ b ¯ + 144

  2 a ¯ b ¯ = 169 - 49 - 144

  = - 24

  a ¯ - b ¯ 2 = a ¯ 2 - 2 a ¯ b ¯ + b ¯ 2

  = 7 2 - - 24 + 12 2

  = 49 + 24 + 144

  = 217

  Jadi a ¯ - b ¯ = 217 1. Diketahui A B C sama sisi dengan panjang rusuk 10 satuan, maka tentukan

  1. A B ¯ A C ¯

  2. A B ¯ B C ¯

Jawab :

A B ¯ A C ¯ = A B ¯ A C ¯ cos B A C

= 10 × 10 × cos 60 °

= 100 × 1 2

= 50  

Vektor

A B ¯ B C ¯ = A B ¯ B C ¯ cos 180 ° - B A C

= 10 × 10 × cos 120 °

= 100 × - 1 2

= - 50  

Keterangan :

Sudut antara vector A B ¯ dan B C ¯ adalah 120 °

Vektor8 . Diketahui titik A 2 ,   3 dan B 6 ,   - 2 tentukan

a . a ¯ b ¯ b. cos θ jika θ = a ¯ b ¯

jawab :

 1. a ¯ b ¯ hasil kali sekalar vector posisi titik A dan titik B

  A 2 ,   3 maka vektor posisinya adalah a ¯ = O A ¯ = 2 3

  B( 6, -2) maka vektor posisinya adalah b ¯ = O B ¯ = 6 - 2

  a ¯ b ¯ = 2 3 . 6 - 2

  = 2 × 6 + 3 × ( - 2 )

  = 12 - 6

  = 6

 2. cos θ jika θ = a ¯ b ¯

  a ¯ = 2 3 maka panjang vektor a ¯ adalah a ¯ = 2 2 + 3 2 = 13

  b ¯ = 6 - 2 maka panjang vektor b ¯ adalah b ¯ = 6 2 + ( - 2 ) 2 = 40

  cos θ = a ¯ b ¯ a ¯ b ¯ cos θ = 6 13 40 hasil a ¯ . b ¯ = 6 lihat di soal a.

  = 3 520Sebagai contoh :

1.

Diketahui kubus A B C D E F G H dengan panjang rusuk 4 satuan, tentukan hasil dari

 1. A B ¯ A C ¯ secara geometri

 2. A C ¯ A F ¯ secara geometri

           
 1. A C ¯ F A ¯ secara analit

 2. A C ¯ A G ¯ secara analit

Lihat Penyelesaian

2.

Diketahui titik-titik A 2 ,   3 , B 8 ,   - 7 , dan C 23 ,   2 , maka tentukan

a. B A ¯ B C ¯

b. Besar B A C

Lihat Penyelesaian
3.

Diketahui jajarangenjang A B C D dengan A 2 ,   3 , B5, 5, dan C10, 15 , maka tentukan

a. A C ¯ B D ¯

b. tan A C ¯ ,   B D ¯

Lihat Penyelesaian
4.

Diketahui A 3 ,   - 1 ,   5 , B 1 ,   2 ,   3 , dan C 15 ,   - 1 ,   8 maka tentukan

a. A B ¯ A C ¯

b. sin θ , jika θ = B A C

Lihat Penyelesaian
5.

Diketahui a ¯ = 4 x , b ¯ = 3 x - 1 dan b ¯ = x 2 . Jika vektor a ¯ + 2 b ¯ tegak lurus dengan vektor c ¯ maka tentukan nilai x !

Lihat Penyelesaian
6.

Diketahui vector nilai m   yang memenuhi jika

 1. vektor a ¯ = - 3 m tegak lurus dengan b ¯ = 4 m - 4

 2. vektor u ¯ = 3 i ¯ + 4 j ¯ + m - 3 k ¯ tegak lurus dengan u ¯ = m i ¯ + m + 3 j ¯ + 5 k ¯

Lihat Penyelesaian
7.

Diketahui a ¯ = x i ¯ + 3 j ¯ - 4 k ¯ , b - = 2 i ¯ - 6 j ¯ - z k ¯ , dan c ¯ = 3 x i ¯ + 4 j ¯ + 5 z k ¯ . Jika vektor a ¯ sejajar b ¯ maka tentukan a ¯ . c ¯ !

Lihat Penyelesaian
8.

Tentukan hasil kali scalar dua vector jika diketahui

 1. vektor a ¯ = 3 x sejajar dengan b ¯ = 4 x + 3

 2. vektor u ¯ = 3 i ¯ + 2 j ¯ - k ¯ sejajar dengan v ¯ = m i ¯ - 4 j ¯ + n k ¯

Lihat Penyelesaian
9.

Diketahui titik-titik A 2 ,   1 ,   4 , - 5 ,   3 ,     m , dan C 5 ,   m - 1 ,   m + 3 . Jika nilai m   yang memenuhi jika A B ¯   tegak lurus dengan A C ¯ adalah m 1 dan m 2 maka tentukan nilai dari m 1 2 + m 2 2 !

Lihat Penyelesaian
10.

Diketahui ketiga titik A 2 ,   5 ,   10 , B 11 ,   - 4 ,   - 17 , dan C - 2 ,   m ,   n kolinier , tentukan

 1. Nilai dari m + n

 2. Hasil kali scalar a ¯ c ¯ dengan a ¯ dan c ¯ vector posisi dari titik A dan C

Lihat Penyelesaian
11.

Diketahui segienam beraturan A B C D E F dengan panjang rusuk 4 satuan, tentukan

a. A B ¯ A D ¯

c. A B ¯ A F ¯

e. B E ¯ C D ¯

b. A B ¯ B C ¯

d. A B ¯ D A ¯

f. B E ¯ D E ¯

Lihat Penyelesaian
12.

Tentukan besar sudut masing-masing dibawah ini jika diketahui hasil kali skalarnya

a. 2 a ¯ b ¯ = a ¯ b ¯

c. u ¯ v ¯ = - u ¯ v ¯

b. 2 c ¯ d ¯ = 3 c ¯ d ¯

d. p ¯ q ¯ = - 1 2 p ¯ q ¯

Lihat Penyelesaian
13.

Diketahui a ¯ = 4 , b ¯ = 6 , dan a ¯ + b ¯ = 8 , maka tentukan

a. a ¯ b ¯

c. a ¯ + 2 b ¯ dan 3 a ¯ - b ¯

b. cos θ jika θ = a ¯ , b ¯

d. sin θ jika θ = a ¯ + 2 b ¯   , 3 a ¯ - b ¯

Lihat Penyelesaian
14.

Diketahui 2, 4 , B-7, 7, dan C3, 6. Tentukan

 1. tan A P C jika P terletak pada garis AB dengan AP÷AB=2÷3

 2. tan A Q C jika Q terletak pada garis AB dengan AQ÷QB=10÷-7

Lihat Penyelesaian
15.

Diketahui segitiga ABC, dengan A2, 3, 4 , B-3, 4, -7, dan C16, 11, 0. Jika T adalah titik berat segitiga ABC, maka tentukan

 1. Koordinat titik T

 2. Hasil kali skalar vektor TA¯ dan TB¯

 3. Besar sudut antara vektor TA¯ dan TB¯

Lihat Penyelesaian