1

P x = x 4 + 2 x 2 + 3 x - 1 adalah polinom berderajat …

A. 7

B. 6

C. 4

D. 2

Lihat Penyelesaian

2

Jika f x = x 3 + 3 x 2 - 11 x + 1 maka nilai dari f - 2 =

A. 2 7

B. 29

C. 43

D. 45

Lihat Penyelesaian

3

Jika P x = x 2 + x + 2 x 3 + 4 x - 1 + 2 x + 5 dibagi dengan x 2 + x + 2 sisanya adalah …

A. 5

B. 2 x + 5

C. 2 x - 10

D. x + 2

Lihat Penyelesaian

4

sisa pembagian x 8 - 30 x 3 + 2 x - 11 oleh x - 2 adalah …

A. 7

B. 9

C. 11

D. 13

Lihat Penyelesaian

5

Jika ( x + 2 ) adalah fak tor dari x 3 + ax + 1 maka nilai a adalah …

A. 7 2

B. 9 2

C. - 7 2

D. - 9 2

Lihat Penyelesaian

6

Jika x 4 + 2 x 3 + mx + 4 dibagi ( x - 1 ) sisanya 10, maka nilai m adalah …

A. - 3

B. - 1

C. 3

D. 1

Lihat Penyelesaian

7

Sembarang sukubanyak P ( x ) dengan derajatnya 3 jika dibagi x 2 + 3 x - 4 , hasilnya h ( x ) , maka P ( x ) dapat dinyatakan

A. P x = x - 1 x + 4 h x + a x 2 + bx + c

B. P x = x + 1 x - 4 h x + a x 2 + bx + c

C . P x = x - 1 ( x + 4 ) h x + ax + b

D. P x = x + 1 ( x - 4 ) h x + ax + b

Lihat Penyelesaian

8

Persamaan x 3 + 3 x 2 - 11 x + 1 = 0 akar-akarnya adalah α , β , dan γ . Maka nilai dari α + β + γ =

A. 3

B. - 3

C. 11

D. - 11

Lihat Penyelesaian

9

Salah satu akar Persamaan 2 x 3 - 4 x 2 + ax + 1 = 0 adalah 2, maka nilai a =

A. - 1 2

B. 1 2

C. - 2

D. 2

Lihat Penyelesaian

10

Persamaan 2 x 3 + a x 2 + bx - 6 = 0 jika mempunyai akar rasional , maka akar rasional yang tidak mungkin adalah

A. 3 4

B. - 3 2

C. 1 2

D. 2

Lihat Penyelesaian