1

Jika k - 1 x 3 + k x 2 + 2 x - 5 = 0 adalah persamaan kuadrat maka nilai k adalah …

a. 1

c. 0

b. - 1

d. 2

Lihat Penyelesaian

2

Salah satu akar persamaan kuadrat x 2 + ax + 44 = 0 adalah 2 , maka nilai a adalah …

a. 44

c. - 44

b. 24

d. - 24

Lihat Penyelesaian

3

Akar-akar dari persamaan kuadrat 3 x - 1 x + 2 = 0 adalah …

a. - 1 atau 2

c. 1 atau - 2

b. 1 atau 3

d. - 1 atau - 3

Lihat Penyelesaian

4

akar-akar dari persamaan kuadrat x 2 + 4 x = 0 adalah …

a. 0 atau - 4

c. 0 atau 4

b. - 2 atau 2

d. 1 atu - 4

Lihat Penyelesaian

5

Jika persamaan kuadrat 3 x 2 + 10 - 2 x = 0 dinyatakan dalam bentuk umumnya a x 2 + bx + c = 0 maka nilai dari a + b =

a. 1

c. 8

b. 11

d. 13

Lihat Penyelesaian

6

Dengan rumus ABC, akar-akar persamaan kuadrat x 2 + 4 x + 2 = 0 adalah …

a. - 4 ± 4 2 - 4 1 ( 2 ) 2 ( 1 )

c. - 1 ± 1 2 - 4 4 ( 2 ) 2 ( 4 )

b. 2 ± 2 2 + 4 1 ( 4 ) 2 ( 1 )

d. 4 ± 2 2 + 4 1 ( 4 ) 2 ( 1 )

Lihat Penyelesaian

7

Persamaan kuadrat x 2 + 8 x + m = 0 mempunyai diskriminan sama dengan 0 , maka nilai m adalah …

a. 8

c. 16

b. - 64

d. 64

Lihat Penyelesaian

8

Persamaan kuadrat x 2 + 6 x + m = 0 mempunyai akar yang saling berkebalikan, maka nilai dari m adalah …

a. 6

c. 1 6

b. 1

d. -1

Lihat Penyelesaian

9

Persamaan kuadrat 2 x 2 + 6 x + 5 = 0 akarnya α dan β , maka nilai dari 2 α + 2 β =

a. -12

c. -6

b. 12

d. 6

Lihat Penyelesaian

10

Persamaan kuadrat yang akar-akarnya 2 dan - 3 adalah …

a. x + 2 x + 3 = 0

c. x + 2 x - 3 = 0

b. x - 2 x - 3 = 0

d. x - 2 x + 3 = 0

Lihat Penyelesaian