1

Nilai dari 5 0 + 2 2 =

A. 4

B. 5

C. 9

D. 10

Lihat Penyelesaian

2

Bentuk a × a × a × a × a × a jika di tulis dalam eksponen adalah …

a. a 6

b. 6 a

c. 6 a

d. 6 a 6

Lihat Penyelesaian

3

x 3 jika ditulis dalam bentuk eksponen adalah…

a. x -3

b. x 3

c. x 13

d. 1 x 3

Lihat Penyelesaian

4

Yang nilainya sama dengan 5 - 1 =

a. - 5

b. 5

c. - 1 5

d. 1 5

Lihat Penyelesaian

5

Yang senilai dengan 5 3 4 =

a. 5 7

b. 5 64

c. 5 12

d. 5 81

Lihat Penyelesaian

6

Yang senilai dengan 2a33=

a. 8 a 6

b. 8 a 9

c. 2 a 9

d. 2 a 27

Lihat Penyelesaian

7

Hasil dari 2 × 2 5 =

a. 2 6

b. 4 5

c. 2 10

d. 4 6

Lihat Penyelesaian

8

Bentuk a 8 a 2 nilainya sama dengan …

a. a 4

b. a 7

c. a 6

d. a 10

Lihat Penyelesaian

9

Nilai dari 8 13 adalah …

a. 8 3

b. 4

c. 4 3

d. 2

Lihat Penyelesaian

10

Jika 2 3 x - 1 = 2 x + 5 maka nilai x adalah …

a. 2

b. 3

c. - 2

d. - 3

Lihat Penyelesaian