1

Diantara bentuk bentuk dibawah ini mana yang bukan merupakan bentuk akar ?

a. 125

b. 169

c. 188

d. 200

Lihat Penyelesaian

2

Bentuk sederhana dari 72 adalah….

a. 36 2

b. 12 6

c. 6 2

d. 2 6

Lihat Penyelesaian

3

Hasil dari 3 3 + 3 =

a. 3 6

b. 4 6

c. 3 3

d. 4 3

Lihat Penyelesaian

4

Hasildari 2 3 × 3 3 =

a. 54

b. 18

c. 6 6

d. 6 3

Lihat Penyelesaian

5

Hasildari 4 5 2 =

a. 80

b. 400

c. 16 10

d. 16 5

Lihat Penyelesaian

6

Hasil dari 3 2 + 3 - 2 - 2 3 =

a. 2 2 - 3

b. 4 6 - 3

c. 2 2 + 3

d. 4 6 - 3 2

Lihat Penyelesaian

7

Bentuk 12 3 senilai dengan…

a. 4 3 3

b. 2 3

c. 8 3 3

d. 4 3

Lihat Penyelesaian

8

Hasil dari perkalian bentuk sekawan 5 - 2 5 + 2 =

a. 21

b. 7 - 10 2

c. 23

d. 27 - 10 2

Lihat Penyelesaian

9

Bentuk sederhana dari 1 2 - 1 =

a. 2 + 1

b. 2 + 1 3

c. 1 - 2

d. 1 - 2 3

Lihat Penyelesaian

10

Hasil dari 4 + 5 + 2 4 × 5 =

a. 5 - 4

b. 2 + 5

c. 4 - 5

d. 4 + 5

Lihat Penyelesaian