1

Hasil dari dx 2 =

a. 1 2 x

b. 1 2 x + c

c. 1 2 x

d. 1 2 x + c

Lihat Penyelesaian

2

Hasil dari x dx =

a. x 2 + c

b. 2 3 x x + c

c. 1 2 x 2 + c

d. 3 2 x x + c

Lihat Penyelesaian

3

Hasil dari dx x 3 =

a. 3 2 x 2 3 + c

b. 2 3 x 2 3 + c

c. 2 3 x 2 3 + c

d. 3 2 x 2 3 + c

Lihat Penyelesaian

4

Hasil dari 8 x 3 dx =

a. - 4 x 2 + c

b. - 2 x 4 + c

c. 4 x 2 + c

d. 2 x 4 + c

Lihat Penyelesaian

5

Hasil dari 1 5 2 x dx =

a. 8

b. 24

c. 10

d. 25

Lihat Penyelesaian

6

Hasil dari cos 2 x dx = + c

a. sin 2 x

b. 1 2 sin 2 x

c. sin 2 x

d. - 2 sin 2 x

Lihat Penyelesaian

7

Hasil dari 0 π 3 sin x dx =

a. 1 2

b. 1 2 3

c. - 1 2

d. - 1 2 3

Lihat Penyelesaian

8

Diketahui f ' x = 4 x - 1 , dan f 2 = 2 . Maka f x =

a. 2 x 2 - x - 4

b. 4 x 2 - x - 12

c. 2 x 2 - x + 2

d. 4 x 2 - x + 2

Lihat Penyelesaian

9

Jika 1 10 f ( x ) dx = 12 maka 10 1 2 f ( x ) dx =

a. 6

b. - 24

c. 24

d. 1 24

Lihat Penyelesaian

10

Hasil dari 6 x x - 1 dx =

a. 3 x 2 1 2 x 2 - x + c

b. 3 x 3 - 6 x 2 + c

c. 2 x 2 1 2 x 2 - x + c

d. 2 x 3 - 3 x 2 + c

Lihat Penyelesaian