1

Vektor i adalah vector satuan yang searah dengan sumbu X, maka dalam dimensi dua, i jika dinyatakan dalam bentuk kolom adalah ….

A

1 1

B.

1 0

C.

0 1

D.

i 0

Lihat Penyelesaian

2

Pada gambar di bawah ini, pernyataan yang salah adalah …

i. Ketiga vektor sejajar

ii. b = - 3 2 a

iii. c = 2 a

Generic placeholder thumbnail

A

i

B.

ii

C.

iii

D.

Tidak ada

Lihat Penyelesaian

3

Pada gambar di bawah ini , nilai dari a . b ̅

Generic placeholder thumbnail

A

24

B.

12

C.

8

D.

0

Lihat Penyelesaian

4

Jika a = 6 i - 3 j - 6 k maka nilai dari a =

A

6 i + 3 j + 6 k

B.

- 6 i + 3 j + 6 k

C.

15

D.

9

Lihat Penyelesaian

5

Jika a = 2 1 dan b = 3 - 2 maka a . b =

A

5 - 1

B.

6 - 2

C.

4

D.

- 4

Lihat Penyelesaian

6

Jika a = 3 4 maka vector satuan dari vector a adalah e a =

A 0,6 0,8
B. 0,3 0,4
C. 37 47
D. 1 43
Lihat Penyelesaian

7

Jika p = 2 i - 3 j dan q = i - j maka p - 5 q =

A - 3 i + 2 j
B. - 3 i + 3 j
C. - 3 i - 8 j
D. 3 i - 2 j
Lihat Penyelesaian

8

a dan b adalah vektor posisi dari titik A dan B. Jika a = 2 3 dan AB = 1 - 3 maka b = ...

A - 1 0
B. 3 0
C. 1 6
D. - 1 - 6
Lihat Penyelesaian

9

Jika a = 3 , b = 4 , dan θ < a , b = 60 ° maka a . b =

A 3
B. 4
C. 6
D. 3 3
Lihat Penyelesaian

10

Pada gambar di bawah ini adalah kubus dengan panjang 6 satuan dan P titik tengah FG, maka PA =

A - 6 i - 6 j - 3 k
B. 6 i - 3 j + 6 k
C. - 6 i - 3 j - 6 k
D. 6 i + 6 j + 3 k
Lihat Penyelesaian