51

Tentukan penyelesaian persamaan

a. x 2 + 2 x + 14 = 2 x - 3

b. x + 6 - 10 x + 30 + 5 x + 8 = 0

Lihat Penyelesaian

52

Tentukan penyelesaian dari persamaan

a. 3 x 2 + 7 x + 52 = 78

b. 11 x 2 + 12 x + 30 = 98

Lihat Penyelesaian

53

Tentukan penyelesaian bulat dari 20 x - x 2 x + 1 x + 20 - x x + 1 = 96 ?

Lihat Penyelesaian

54

Tentukan hasil dari

a. 3333311111 2 - 9999933331 3333311110

b. 123456789 2 + 123456777 123456786

Lihat Penyelesaian

55

Jika a , b , c , d adalah 4 buah bilangan bulat berurutan, maka tentukan nilai

a. nilai k supaya ( abcd + k ) adalah kuadrat sempurna

b. nilai a , b , c , dan d supaya 16 + 2 a + 1 2 b + 1 2 c + 1 2 d + 1 = 59 2

Lihat Penyelesaian

56

Persamaan kuadrat x 2 + 2 2 m + 1 x + 12 m 2 + 4 mn + n 2 + 2 = 0 mempunyai akar real, maka tentukan nilai dari - n ?

Lihat Penyelesaian

57

Tentukan nilai k supaya persamaan dibawah ini mempunyai penyelesaian x bilangan real

a. k = x 2 + 3 x + 4 2 x - k

b. x 2 + 2 x + 1 4 x 2 + 3 x + 2 = 1 k

Lihat Penyelesaian

58

Tentukan bilangan asli m supaya persamaan x 2 + 4 m - 3 x + 200 m - 5 = 0 mempunyai akar-akar rasional ?

Lihat Penyelesaian

59

Jika akar-akar persamaan kuadrat x 2 + ax + b - 1 = 0 adalah bilangan asli lebih dari 2 tunjukkan b 2 - a 2 merupakan perkalian minimal 4 bilangan asli (bukan 1) ?

Lihat Penyelesaian