11

Tentukan akar persamaan x 2 + 5 m = mx + x + 2 + 2 m 2 dengan rumus ABC ?

Lihat Penyelesaian

12

Jika m dan n adalah akar-akar persamaan 4 x 2 - 10 x + 1 = 0 dengan m > n maka sederhanakan nilai dari m n ?

Lihat Penyelesaian

13

Tentukan nilai a supaya persamaan kuadrat di bawah ini mempunyai akar real

a. x 2 + 4 x + a = 0

b. a x 2 + 6 ax + 9 a - 2 = 0

Lihat Penyelesaian

14

Tentukan nilai a supaya persamaan kuadrat di bawah ini mempunyai akar real yang berbeda ?

a. ax 2 + 10 x - 5 = 0

b. 25 a x 2 + 10 ax + a = x 2 + 4 x + 4

Lihat Penyelesaian

15

Tentukan nilai k supaya persamaan kuadrat di bawah ini tidak mempunyai akar real?

a. kx 2 + 2 kx = x - k

b. k x 2 + 2 kx + k = x 2 - 2 x + 3

Lihat Penyelesaian

16

Tentukan nilai m supaya persamaan kuadrat di bawah ini mempunyai akar kembar ?

a. m x 2 + 5 mx + 10 m = 8 x + 31

b. mx - 1 x + 3 = x + m x - 3 + 3

Lihat Penyelesaian

17

Jika persamaan kuadrat m x 2 + 3 x + 5 = 3 x 2 + x + 10 mempunyai akar kembar, tentukan akar-akar kembarnya ?

Lihat Penyelesaian

18

Persamaan kuadrat 4 x 2 + 2 x - 9 = 0 akarnya m dan n , tentukan nilai dari

a. 1 m - 2 + 1 n - 2

b. m - n 2

c. m 7 n 4 + m 4 n 7

Lihat Penyelesaian

19

Persamaan kuadrat x 2 + 4 x + 2 = 0 akarnya α dan β , tentukan nilai dari

a. α 2 β - 1 + β 2 α - 1

b. α α - 1 ( β + 3 ) + β α + 3 ( β - 1 )

c. α 4 + 4 α 3 + α - β ( α + β )

Lihat Penyelesaian

20

Persamaan kuadrat x 2 + 3 x - 1 = 0 akarnya p dan q , maka tentukan

a. p 2 + q 2

c. p 4 + q 4

b. p 3 + q 3

d. p 11 + q 11

Lihat Penyelesaian