1

Persamaan-persamaan di bawah ini mana yang merupakan persamaan kuadrat ?

a. 2 x + 1 x + 3 = ( 2 x + 5 ) 2 + 10 x + 20

b. 4 x - 5 ( 4 x + 5 ) = ( 4 x + 3 ) 2

Lihat Penyelesaian

2

Jika x 4 + p x 3 + p x 2 + 2 px - 4 = qx ( x 3 - 3 x 2 ) - 3 x adalah persamaan kuadrat maka

a. Tentukan nilai p dan q

b. Nyatakan dalam x 2 + bx + c = 0

Lihat Penyelesaian

3

Diketahui persamaan kuadrat
( 2 x - 1 ) 2 + x - 3 x - 4 + 2 x x - 1 = x 2 + 3 x + 5 . Tunjukkan

a. x = 10 bukan merupakan akar persamaan kuadrat di atas.

b. x = 2 merupakan akar persamaan kuadrat di atas.

Lihat Penyelesaian

4

Jika 2 adalah akar dari persamaan a x 2 + 5 ax + 3 x + 20 - a = 0
maka tentukan nilai a ?

Lihat Penyelesaian

5

Jika - 1 atau 4 adalah akar dari persamaan 2 x 2 + 3 px + 4 q + 6 = x 2 + qx + p
maka tentukan nilai dari p dan q ?

Lihat Penyelesaian

6

Tentukan akar-akar persamaan kuadrat di bawah ini dengan pemfaktoran

a. x 2 - 3 x - 88 = 0

d. 9 x 2 - 121 = 0

b. 3 x 2 - x = 0

e. 3 x 2 - 75 x = 0

c. 10 x 2 + 190 x + 780 = 0

f. x 2 + 96 x + 1728 = 0

Lihat Penyelesaian

7

Tentukan akar-akar persamaan kuadrat di bawah ini dengan pemfaktoran

a. 2 x 2 - 3 x - 35 = 0

c. 12 x 2 + 11 x - 1701 = 0

b. 5 x 2 - x - 42 = 0

d. 10 x 2 - 46 x + 52 = 0

Lihat Penyelesaian

8

Tentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan melengkapkan kuadrat

a. 6 x 2 - x - 1 = 0

b. 3 x 2 - 5 x - 42 = 0

Lihat Penyelesaian

9

Tentukan akar persamaan x 2 + ax + x + 2 a - 2 a 2 = 0 dengan melengkapkan kuadrat ?

Lihat Penyelesaian

10

Tentukan akar-akar persamaan kuadrat di bawah ini dengan rumus ABC

a. 7 x 2 + 15 x - 108 = 0

b. 2 x 2 - 12 x + 1 = 0

Lihat Penyelesaian